ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Έρευνα ESPAD).

Η πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Έρευνα ESPAD) αποτελεί την 6η κατά σειρά πανελλήνια έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό η οποία ξεκίνησε το 1984 από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχίζεται έως σήμερα από το ΕΠΙΨΥ.

Στόχος της έρευνας

Η έρευνα ESPAD μελετά την επικράτηση και τα χαρακτηριστικά της χρήσης νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Επίσης, διερευνά ευρύτερα θέματα της συμπεριφοράς των μαθητών όπως τις φιλικές σχέσεις, τη βίαιη συμπεριφορά, τη σχολική απόδοση, τα κοινωνικο-οικονομικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, κτλ.

Το 2011

Το 2011 η έρευνα ESPAD υλοποιείται από το ΕΠΙΨΥ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ/Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την εθελοντική συνδρομή νέων επιστημόνων (απόφοιτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών).

Μεθοδολογία

Στην έρευνα ESPAD συμμετέχει αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 10.000 μαθητών ηλικίας 13-18 ετών. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση ανώνυμου, αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου που χορηγείται μέσα στην τάξη, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών στην έρευνα είναι προαιρετική.

Κύρια αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας ESPAD που πραγματοποιήθηκε το 2007 στο μαθητικό πληθυσμό ηλικίας 13-18 ετών της Ελλάδας, καθώς και διαχρονικά στοιχεία  για την περίοδο 1984-2007, παρουσιάζονται στο βιβλίο Χρήση εξαρτησιογόνων  ουσιών από εφήβους μαθητές: νεότερα στοιχεία από την έρευνα ESPAD στην Ελλάδα  και σε άλλες 34 χώρες (Ά. Κοκκέβη, Α. Φωτίου και Γ. Κίτσος, Εκδόσεις Παπαζήση).
Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ  δίνονται και συγκριτικά στοιχεία για τους μαθητές ηλικίας 16 ετών που συμμετείχαν στην Πανευρωπαϊκή  έρευνα ESPAD.

Κάπνισμα: Σχεδόν οι μισοί  μαθητές έχουν δοκιμάσει τσιγάρο. Ένας στους 5 μαθητές είναι καθημερινός καπνιστής και ένας στους 10 είναι «βαρύς καπνιστής» (καπνίζει τουλάχιστον 10 τσιγάρα την ημέρα). Το κάπνισμα επικρατεί στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το κάπνισμα παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, στη συνέχεια μικρές διακυμάνσεις με νέα τάση μείωσης μεταξύ του 2003 και του 2007. Η μείωση αυτή συνοδεύεται από την αύξηση της ηλικίας έναρξης του καπνίσματος καθώς και από τη μείωση των μαθητών που ξεκίνησαν το κάπνισμα σε ηλικία νεότερη των 13 ετών. Συγκρινόμενη με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά καπνιστών αλλά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς το βαρύ κάπνισμα.

Οινοπνευματώδη: Η κατανάλωση του αλκοόλ είναι πολύ διαδεδομένη μεταξύ των εφήβων μαθητών στην Ελλάδα. Ένας στους 7 μαθητές πίνει με συχνότητα 2-3 φορές την εβδομάδα. Σχεδόν οι μισοί μαθητές (42%) αναφέρουν υπερβολική χρήση αλκοόλ (ήπιαν 5 ή περισσότερα οινοπνευματώδη ποτά στη σειρά μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα) και το ίδιο έχει κάνει πάνω από τρεις φορές το 15%. Επί πλέον, το 14,9% των αγοριών και το 9,5% των κοριτσιών έχουν μεθύσει μέσα στον τελευταίο μήνα. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι περισσότερο διαδεδομένη στα αγόρια και στους μαθητές σε περιοχές εκτός της Αθήνας. Αν και η κατανάλωση αλκοόλ δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές από το 1984 έως σήμερα, εντούτοις παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των αγοριών που κάνουν υπερβολική κατανάλωση, ενώ αύξηση στον ευρωπαϊκό μέσο όρο παρατηρείται αντίθετα μόνο στα κορίτσια. Σε σύγκριση με τους δεκαεξάχρονους μαθητές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στην Ελλάδα πίνουν μεν περισσότεροι έφηβοι αλλά
λιγότεροι αναφέρουν επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης και μέθης. Στην Ελλάδα έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις των εφήβων τα «ισχυρά» οινοπνευματώδη ποτά (ποτά με υψηλή περιεκτικότητα αλκοόλης), ενώ στις άλλες χώρες επικρατεί στις προτιμήσεις η μπίρα. Οι μισοί περίπου μαθητές στη χώρα μας αναφέρουν ότι αγόρασαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό για προσωπική τους χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα, ενώ τα ¾ αναφέρουν αγορά σε μπαρ ή καφετέρια. Τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα από αυτά του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Χρήση ναρκωτικών: Χρήση παράνομων ουσιών (έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή) αναφέρει το 12% των μαθητών στη χώρα μας με αναλογία αγοριών/κοριτσιών 3 προς 1. Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές που αναφέρουν χρήση ουσιών έχουν επαναλάβει τη χρήση. Η κάνναβη είναι η περισσότερο διαδεδομένη παράνομη ουσία. Η χρήση παράνομων ουσιών είναι υψηλότερη στη Αθήνα σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές της χώρας. Μεταξύ του 1984 και του 2007 παρατηρείται διπλασιασμός του ποσοστού της χρήσης ναρκωτικών στα αγόρια αλλά όχι στα κορίτσια. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε το 1998 και έκτοτε παρατηρούνται σχετικά μικρές διακυμάνσεις. Αντίθετα με τα ναρκωτικά, η χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς ιατρική σύσταση παρουσίασε σημαντική μείωση στο παραπάνω χρονικό διάστημα, λόγω προφανώς της αυστηρότερης νομοθεσίας που εφαρμόστηκε στην συνταγογράφησή τους. Οι διακρατικές συγκρίσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών στους 16χρονους μαθητές. Επίσης περισσότεροι μαθητές στην Ελλάδα εκτιμούν επικίνδυνη τη χρήση ναρκωτικών σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Χρήση ουσιών και ψυχολογική απόκλιση:
Τα αποτελέσματα μιας ειδικότερης μελέτης που έγινε σε 20 χώρες της έρευνας ESPAD για τη σχέση μεταξύ της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών έδειξε ότι οι μαθητές που κάνουν χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών εμφανίζουν σε υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τους μη χρήστες ψυχολογικές αποκλίσεις όπως αντικοινωνική συμπεριφορά, καταθλιπτικό συναίσθημα, ανομία, απόπειρες αυτοκτονίας, φυγές από το σπίτι. Μάλιστα υπάρχει μια σχεδόν γραμμική σχέση ανάμεσα στην ένταση της χρήσης των ουσιών και των ψυχολογικών αποκλίσεων, ενώ η συσχέτιση είναι μεγαλύτερη για τις παράνομες ουσίες – ιδιαίτερα για ουσίες εκτός της κάνναβης- από ότι για τις νόμιμες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΝΑΡΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρώπη  είναι η Ήπειρος με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στον κόσμο. Έχει ποσοστό κατανάλωσης αλκοόλ ανά άτομο 9,3 λίτρα, ενώ ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 6,6, η Ιαπωνία με 6,6 επίσης και  ο Καναδάς με 6,1 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης. Από τα 320 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού της, περίπου 84 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από τις επιπτώσεις του αλκοολισμού. Από αυτούς 40 εκατομμύρια είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ, ενώ τουλάχιστον 80 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν κάποιο πρόβλημα που συνδέεται με τον αλκοολισμό.

 ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξύ του 1975 και του 1980 υπήρξε μια απότομη αύξηση της κατανάλωσης από 5,3 στα 10,2 λίτρα ανά άτομο. Από τότε η κατανάλωση έπεσε στα 8,7. Η κατανάλωση της μπύρας αυξήθηκε κατακόρυφα και από αμελητέες ποσότητες που καταναλώνονταν στη χώρα το 1990 έφθασε σήμερα στα 40 λίτρα ανά άτομο. Στην Ελλάδα σημειώνεται μια από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις «πυκνών ποτών» (τζιν, ουίσκι, βότκα…) απ΄ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε, ότι στη χώρα μας παράγεται και καταναλώνεται πολύ περισσότερο αλκοόλ απ΄ αυτό που αναφέρεται στις στατιστικές. Είναι σχεδόν αδύνατο στην ελληνική επαρχία κάθε οικογένεια να μην έχει και ένα με δύο βαρελάκια κρασί για δική της χρήση. Αυτή η παραγωγή είναι ανεξέλεγκτη. Η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε κατανάλωση αλκοόλ στους νέους ηλικίας 15 χρόνων – αγόρια και κορίτσια. Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι είναι πρώτη στη νοθεία των «πυκνών ποτών» με μεθυλική αλκοόλη, ουσία που βλάπτει το οπτικό νεύρο και προκαλεί τύφλωση.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Τα τελευταία 30 χρόνια η μέση κατανάλωση αλκοόλ παραμένει σχετικά σταθερή, μεταξύ του 11,2 και 9,8 λίτρα καθαρού αλκοόλ ανά άτομο. Απαιτείται προσοχή αφού η χώρα καταναλώνει σημαντική ποσότητα αλκοπόπς, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατά κεφαλήν κατανάλωση. Το πιο δημοφιλές ποτό είναι η μπύρα, ακολουθεί το κρασί και τα πυκνά ποτά. Στοιχεία από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) δείχνουν ότι το 28,8 % των ανδρών και το 4,3 % των γυναικών καταναλώνουν περισσότερα από 60 γραμμάρια αλκοόλ ημερησίως.

ΒΕΛΓΙΟ

Η κατανάλωση του αλκοόλ αυξήθηκε από 8,9 λίτρα καθαρής αλκοόλης ανά άτομο το 1970, σε 10,8 λίτρα στις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Στη δεκαετία του ΄80 η κατανάλωση κάθε  χρόνο ήταν σχεδόν σταθερή, με μια μείωση στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.      Η μπύρα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης στην αγορά και ακολουθεί το κρασί και τα πυκνά ποτά. Το 19% των ατόμων ηλικίας άνω των 15 ετών πίνουν αλκοόλ τουλάχιστον 3 με 4 μέρες μέσα σε μια εβδομάδα.

ΔΑΝΙΑ

Στη Δανία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η μπύρα είναι το πιο δημοφιλές ποτό. Οι Δανοί καταναλώνουν περίπου 117,63 λίτρα το άτομο ετησίως. Η Δανία έρχεται τρίτη πανευρωπαϊκά στην κατανάλωση μπύρας. Παρ΄ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σχετική αύξηση στην κατανάλωση κρασιού.

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Η κατανάλωση του αλκοόλ στη χώρα αυξήθηκε κατά τη δεκαετία του ΄70, σταθεροποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 περίπου στα 6,5 λίτρα ανά άτομο. Από το 1985 μέχρι το 1990 η κατανάλωση αυξήθηκε στα 7,5 λίτρα κατά κεφαλήν για να ξαναπέσει σήμερα στα 6,7 λίτρα. Η κατά κεφαλήν  κατανάλωση ετησίως πυκνών ποτών είναι ανάμεσα στις υψηλότερες των χώρων της Ε.Ε φτάνοντας στο 1,95 λίτρα ανά άτομο. Στη Φιλανδία ο βασικός σκοπός της χρήσης του αλκοόλ είναι η μέθη. Η μεγαλύτερη χρήση γίνεται, κυρίως, τα Σαββατοκύριακα, όπου δημιουργούνται πολλά προβλήματα δημόσιας τάξης και τροχαία δυστυχήματα. Το κράτος εισπράττει κέρδη από την παραγωγή αλκοόλ, περίπου 10 δις φιλανδικά μάρκα. Το άμεσο κόστος, όμως, στην κοινωνία εκτιμάται σε πολλά, πάρα πολλά  δις και το έμμεσο κόστος ανέρχεται στα 5 δις δολάρια.

ΓΑΛΛΙΑ

Τα στοιχεία δείχνουν πως η Γαλλία είχε κατά κεφαλήν κατανάλωση περίπου 17,5 λίτρα την δεκαετία του 1960. Αυτή η κατανάλωση μειώθηκε την επόμενη δεκαετία και συνέχισε να μειώνεται μέχρι σήμερα όπου έφτασε τα 11,1 λίτρα ανά άτομο. Έτσι οι Γάλλοι πλέον δεν κατέχουν τα σκήπτρα της κατανάλωσης όπως παλιά. Παρόλα αυτά δύο εκατομμύρια άνθρωποι είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ ενώ πέντε εκατομμύρια αντιμετωπίζουν ιατρικά, ψυχιατρικά και κοινωνικά προβλήματα εξαιτίας της χρήσης του αλκοόλ. Συνολικά αναφερόμαστε σε ένα πληθυσμό 7 εκατομμυρίων ατόμων που υποφέρει από το αλκοόλ. Στη Γαλλία κατά τον Daniel Dabit, Πρόεδρο του «Vie Libre» υπάρχει ένα έθιμο: «Όταν παίρνεις την πρώτη Μετάληψη, γίνεσαι άντρας. Άρα, έχεις δικαίωμα σε ένα ποτήρι σαμπάνια.  Αυτό είναι μεγάλη ανοησία. Γιατί να μην έχεις δικαίωμα και σε ένα τσιγάρο χασίς; Και οι γονείς είναι υπερήφανοι. «Δείτε το αγοράκι μου, πίνει σαμπάνια!». Πρέπει να σταματήσει αυτό το έθιμο. Τα παιδιά δεν χρειάζονται απαραίτητα σαμπάνια».

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία κατέχει τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατανάλωση μπύρας φθάνοντας στα 134,5 λίτρα ανά άτομο. Δυόμισι εκατομμύρια άνθρωποι είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ, ενώ άλλα 6,5 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της κατάχρησης του αλκοόλ. Στη χώρα αυτή σημειώνονται 40 χιλιάδες θάνατοι το χρόνο εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης αλκοόλ. Στη Γερμανία ή κατάχρηση του αλκοόλ οδηγεί σε ένα τεράστιο κύμα βίας και εγκληματικότητας. Είναι άμεσα συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο και «την διασκέδαση» των νέων, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Η καταγεγραμμένη κατανάλωση καθαρού αλκοόλ ανά άτομο είναι 9,1 λίτρα. Η Ιρλανδία έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στην Ε.Ε. κατανάλωση που αγγίζει τα 142,5 λίτρα ανά άτομο.

ΙΤΑΛΙΑ

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ιταλία πέφτει σταθερά από τη δεκαετία του ΄70 όπου έφθανε τα 13,7 λίτρα αγγίζοντας σήμερα τα 8,2. Ωστόσο αυξήθηκε η κατανάλωση της μπύρας και έπεσε αυτή του κρασιού. Βέβαια παρά την πτώση της κατανάλωσης του κρασιού η Ιταλία παραμένει στην 5η θέση καταναλώνοντας 55 λίτρα κρασιού ανά άτομο. Στην Ιταλία υπάρχουν ολόκληρα χώρια, όπως το Σαν Ντανιέλε που έχουν οργανωθεί σε ομάδες, τις λεγόμενες «λέσχες οικογενειών» για να αντιμετωπίσουν τον αλκοολισμό.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Το Λουξεμβούργο έχει την μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 11,8 λίτρα. Κατέχει την τρίτη θέση στην κατανάλωση κρασιού, την πέμπτη θέση στην κατανάλωση μπύρας και μια σχετικά μικρή κατανάλωση «πυκνών ποτών». Σύμφωνα με έρευνα, το 20 % των ενηλίκων πίνει συχνά, το 31 % μέτρια και το 45% περιστασιακά.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η κατανάλωση αλκοόλ στην Ολλανδία αυξήθηκε τη δεκαετία του ΄70 για να μειωθεί βαθμιαία το ΄80 και να φτάσει τώρα στα 8 λίτρα ανά άτομο. Το πιο δημοφιλές ποτό είναι η μπύρα. Σύμφωνα με έρευνα το 20 % του πληθυσμού, ηλικίας άνω των 15 ετών, πίνει συχνά – τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Το 46 % πίνει περιστασιακά και το 34 % μέτρια.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η κατανάλωση αλκοόλ στην Πορτογαλία ήταν κυμαινόμενη τις τελευταίες 3 δεκαετίες, αλλά παραμένει μια από τις υψηλότερες στον κόσμο. Οι Πορτογάλοι καταναλώνουν 11,2 λίτρα ανά άτομο. Είναι στις υψηλότερες θέσεις κατανάλωσης κρασιού. Σύμφωνα με έρευνα το 39% πίνει συχνά, το 24% μέτρια και το 37% περιστασιακά.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ στην Ισπανία πέφτει από το 1980 όπου είχε σημειωθεί κατανάλωση 13,6 λίτρων, ενώ τώρα έχει φτάσει τα 9,3 λίτρα. Το 32 % των πολιτών πίνει συχνά, το 21 % μέτρια και το 44% περιστασιακά.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Η Σουηδία έχει τη μικρότερη κατανάλωση στην Ευρώπη. Τα τελευταία στοιχεία εμφανίζουν μια κατανάλωση της τάξης του 4,9 λίτρα ανά άτομο. Γεγονός, βέβαια, που προκαλεί ερωτηματικά αν σκεφθεί κανείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας του αλκοόλ.Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 300 χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας εκτιμά ότι το 10% των ενήλικων ανδρών πίνουν σε υπερβολικό βαθμό ενώ το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 3 με 6%.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η κατανάλωση του Αλκοόλ στην Αγγλία έχει μείνει σχετικά σταθερή τα τελευταία 10 χρόνια. Οι τελευταίοι δείκτες κατανάλωσης κυμαίνονται στα 7,6 περίπου λίτρα ανά άτομο πράγμα που φέρνει την χώρα στη 13η θέση μεταξύ των άλλων της Ε.Ε. Το πιο δημοφιλές ποτό είναι η μπύρα, αν και φαίνεται ότι σιγά – σιγά χάνει την κυριαρχία της από το κρασί. Ένας στους 25 ανθρώπους είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ. Αριθμός διπλάσιος από αυτό των εξαρτημένων από ναρκωτικά. Στην ίδια χώρα 1,4 εκατομμύρια άνδρες –περίπου το 6%- και μισό εκατομμύριο γυναίκες –περίπου 2%- πίνουν επικίνδυνα πολύ. Ενώ 33 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του αλκοόλ . Στην Αγγλία η βία και τα τροχαία δυστυχήματα, εξαιτίας του αλκοόλ βρίσκονται σε έξαρση. Η νέα μόδα που εισχωρεί στα νεανικά στέκια είναι η εμφάνιση των αλκοπόπς, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αναψυκτικά με προσθήκη αλκοόλ.

ΛΕΤΟΝΙΑ

Συμπυκνωμένη η πραγματικότητα στη χώρα από τον Dr. Janis Caunitis – Υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης και Θεραπείας κατά της χρήσης Ναρκωτικών: «Έχουμε πολλά προβλήματα στη Λετονία. Ίσως οφείλεται στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώρας μας εξ΄ αιτίας της μεταβατικής περιόδου. Υπάρχουν άνεργοι, χαμηλά εισοδήματα και έλλειψη προγραμμάτων κατά του αλκοόλ».

 ΡΩΣΙΑ

Σύμφωνα μόνο με την επίσημη καταγραφή είναι καταχωρημένοι στα ιατρικά ιδρύματα περίπου 5.000.000 ασθενείς λόγω αλκοολισμού». Ο Επικεφαλής του τμήματος Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας της χώρας Dr. V. Egorov, δήλωσε ότι ο αλκοολισμός πλήττει αδιάκριτα και τους φτωχούς και τους πλούσιους στην πατρίδα του. «Εάν θέλετε να μιλήσουμε για την κοινωνική σφαίρα των αλκοολικών στη Ρωσία, εγώ γενικά πρέπει να σας πω, ότι ο αλκοολισμός πλήττει εκ των πραγμάτων όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Δηλαδή πολλοί ασθενείς, λόγω αλκοολισμού, υπάρχουν μεταξύ των εργατών. Πάρα πολλοί μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Όμως ουκ ολίγοι υπάρχουν και εντός της διανόησης, μεταξύ των εργαζομένων της διανοητικής εργασίας, μεταξύ των νέων επιχειρηματιών μας.»

ΕΣΘΟΝΙΑ

 Τα δυσκολότερα χρόνια για τη χώρα ήταν η περίοδος 1993 – 1994, όταν είχε το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από κίρρωση, δηλητηρίαση από αλκοόλ, αυτοκτονίες. Η Εσθονία είχε πολύ υψηλό ποσοστό αλκοολικών ψυχώσεων. Σήμερα, σημειώνεται μια μικρή μείωση, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι αυξάνεται η κατανάλωση. Και η αγορά οινοπνεύματος στρέφεται σε νέες καταναλωτικές ομάδες, δηλαδή στους νέους και τις γυναίκες. Για παράδειγμα, έχει αυξηθεί η κατανάλωση μπύρας από τις γυναίκες».

 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 Ο Philip Lazarov, Διευθυντής του Εθνικού Κεντρού Εξάρτησης είναι σαφής: «Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε σημαντική αύξηση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ στη χώρα μου. Μεταφέροντας αυτό σε νούμερα, μπορώ να πω ότι υπολογίζουμε πως υπάρχουν στη Βουλγαρία περίπου 400.000 άτομα με προβλήματα αλκοολισμού. Φυσικά όλοι αυτοί δεν είναι αλκοολικοί με την παραδοσιακή έννοια της λέξης. Πάντως περίπου 5% του πληθυσμού έχει προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ».

ΠΟΛΩΝΙΑ

Ο Dr. Jerzy Hellibruda – Διευθυντής της Κρατικής Υπηρεσίας Πρόληψης κατά του Αλκοολισμού περιγράφει την κατάσταση στη χώρα του με λόγια γεμάτα αριθμούς που εξηγούν πολλά: «Η Πολωνία είναι μεγάλη χώρα με πληθυσμό 40 εκατομμυρίων και ασφαλώς έχουμε πρόβλημα αλκοολισμού, όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Το επίπεδο κατανάλωσης δεν είναι υψηλό. Σήμερα, η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι7 λίτρα καθαρού αλκοόλ, αλλά πριν 5 χρόνια ήταν 30 % υψηλότερη. Πριν λίγα χρόνια, πάνω από το 60 % της κατανάλωσης ήταν βότκα, το 25 % μπύρα και το 15 % κρασί. Τώρα, αυξάνεται ή κατανάλωση μπύρας και μειώνεται η κατανάλωση βότκας η οποία πλέον καλύπτει το 50% της γενικής κατανάλωσης, ενώ το 35 – 37 % είναι μπύρα. Ο αριθμός, όμως, των αλκοολικών είναι περίπου ο ίδιος με τις άλλες χώρες, γύρω στο 2 % του πληθυσμού. Το σοβαρότερο πρόβλημα σήμερα είναι η υπερβολική κατανάλωση από νέους και γυναίκες. Τα τελευταία 5 – 6 χρόνια η κατάσταση έχει αλλάξει και η μεγαλύτερη πρόκλησή  μας είναι να κάνουμε κάτι ώστε να σταματήσουμε το πρόβλημα αυτό».

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ο Alojz Nociar, Αναπληρωτής  Διευθυντής Υπηρεσίας Ελέγχου Ναρκωτικών, μίλησε κοφτά για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα του: «Το 1991, είχαμε, σε λίτρα καθαρού οινοπνεύματος, κατανάλωση 10,3 λίτρων κατά κεφαλήν. Το 1995, μειώθηκε σε 8 λίτρα. Αλλά, τώρα αυξάνεται ξανά.»

ΠΗΓΗ: «ΑΛΚΟΟΛ» , Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Εκδόσεις «Αλήθεια Α.Ε.– Εκδόσεις Παραγωγές», 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών-Σχολική Εφημερίδα 2006-2007.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: